ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

The differences in clinical characteristics and natural history between essential tremor and essential tremor plus

Essential tremor (ET) โรคง่าย ๆ เหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริง ๆ นั้นไม่ง่ายเลย แม้จะมีคำว่า essential แต่กลับเป็นสิ่งที่เรารู้และมีข้อมูลกับโรคนี้น้อยมาก ยิ่งในคนไทยการเก็บข้อมูลโรคนี้มีน้อย หวังว่าบทความวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ แพทย์ได้ความรู้ ความสำคัญกับการติดตามผู้ป่วยในระยะยาวและร่วมกันศึกษาโรคนี้ในเชิงลึกมากขึ้นครับ (ขอขอบคุณสมาคมประสาทวิทยาที่มอบหมายให้พูดเรื่องนี้ในงานประชุมสมาคมเมื่อ 2 ปีก่อน จนเป็นที่มาของความคิดในการเก็บข้อมูลระหว่างช่วงโควิดครับ)

Download free article