ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Sleep related movement disorders: From bedside the treatment

📍ประชาสัมพันธ์ งานประชุม Online ที่น่าสนใจมากๆ อีก 1 งาน นะคะ Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment ในวันที่ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนอนหลับ และ การเคลื่อนไหวผิดปกติ หลากหลายประเทศ โดยทุก session มี live Q&A session

Read More