ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

RBD and rapid eye movement sleep without atonia in Parkinson’s disease

ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัดคลิปอธิบายงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังกัน

Read More