ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Unmet needs in advanced Parkinson’s disease: Role of dopamine agonists

การบรรยายของอาจารย์ ณัฎลดา ลิโมทัย จาก สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในงาน Meet the expert conference 2022 โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบ virtual meeting

Read More

Challenges in management of motor fluctuations and dyskinesia in Parkinson’s disease

การบรรยายของอาจารย์ ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในงาน Meet the expert conference 2022 โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบ virtual meeting

Read More

Management of motor fluctuations and dyskinesia in Parkinson’s disease patients.

การบรรยายของอาจารย์ ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในงาน Meet the expert conference 2021 โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบ virtual meeting

Read More

RBD and rapid eye movement sleep without atonia in Parkinson’s disease

ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัดคลิปอธิบายงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังกัน

Read More

Parkinsonism hyperpyraexia syndrome in Parkinson’s disease patients undergoing deep brain stimulation: An indirect consequence of COVID-19 lockdowns

รายงานเคสผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่เกิดอาการ parkinsonism hyperpyrexia syndrome ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ไว้อย่างน่าสนใจ โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ผศ.พญ.ดร.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล และพญ.ศศิวิมล​ วีร​ะ​เมธี​กุล​ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read More

Helicobacter pylori eradication improves motor fluctuations in advanced Parkinson’s disease patients: A prospective cohort study (HP-PD trial)

Best abstract of the year 2020, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาเกี่ยวกับ การรักษา H.pyrlori กับอาการ motor fluctuatiions ในผู้ป่วย advance Parkinson’s disease โดยรศ.ประวีน โล่ห์เลขา อาจารย์แพทย์สาขาประสาทวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ และประธานวิชาการชมรมโรคพาร์กินสันไทย ***OPEN ACCESS***

Read More