ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Movement Disorders in Asia – Past to Present: Genetic Aspects

We would like to invite you to join the online course “Movement Disorders in Asia – Past to Present: Genetic Aspects” to be held on 5th-6th Nov 2021. In this course, you will learn how neurologists in the past discovered new disorders and how they uncovered their genes/pathophysiology.
Many of the speakers were involved in discovering those disorders themselves! We’re sure everyone will benefit from the course.
Apart from that, you will also learn about some genetic disorders more commonly seen in Asia.

Read More

MDS-AOS Basic Science Summer School

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมดีๆ อีก 1 งานค่ะ
ขอเชิญ แพทย์ผู้สนใจ งานประชุม วิชาการ MDS summer school รูป แบบ Virtual ในวันที่ 7-8 สค นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนความรู้ทาง Basic science ที่เกี่ยวกับ movement disorders ต่างๆ

Read More

MDS EDUCATION ROADMAP

แนวทางการศึกษาทางด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับประสาทแพทย์และอายุรแพทย์ที่สนใจ โดยสมาคมประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความผิดปกตินานาชาติ (MDS)

Read More