ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Parkinsonism hyperpyraexia syndrome in Parkinson’s disease patients undergoing deep brain stimulation: An indirect consequence of COVID-19 lockdowns

รายงานเคสผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่เกิดอาการ parkinsonism hyperpyrexia syndrome ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ไว้อย่างน่าสนใจ โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ผศ.พญ.ดร.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล และพญ.ศศิวิมล​ วีร​ะ​เมธี​กุล​ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read More

Helicobacter pylori eradication improves motor fluctuations in advanced Parkinson’s disease patients: A prospective cohort study (HP-PD trial)

Best abstract of the year 2020, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาเกี่ยวกับ การรักษา H.pyrlori กับอาการ motor fluctuatiions ในผู้ป่วย advance Parkinson’s disease โดยรศ.ประวีน โล่ห์เลขา อาจารย์แพทย์สาขาประสาทวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ และประธานวิชาการชมรมโรคพาร์กินสันไทย ***OPEN ACCESS***

Read More