ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

MDS EDUCATION ROADMAP

แนวทางการศึกษาทางด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับประสาทแพทย์และอายุรแพทย์ที่สนใจ โดยสมาคมประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความผิดปกตินานาชาติ (MDS)

Read More

Sleep related movement disorders: From bedside the treatment

📍ประชาสัมพันธ์ งานประชุม Online ที่น่าสนใจมากๆ อีก 1 งาน นะคะ Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment ในวันที่ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนอนหลับ และ การเคลื่อนไหวผิดปกติ หลากหลายประเทศ โดยทุก session มี live Q&A session

Read More

Objective vowel sound characteristics and their relationship with motor dysfunction in Asian Parkinson’s disease patients

การศึกษาเสียงคนไข้โรคพาร์กินสันชาวไทย เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความรุนแรงของโรค และการเคลื่อนไหวทางกาย โดยนักศึกษาปริญญาเอก Biomedical Engineering Programme คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Read More

การฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ชมรมโรคพาร์กินสันไทยขอร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทุกคนมาร่วมฉีดวัคซีนกันนะครับ

Read More

‘เสวนาพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้’ Ep.1 “เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม”

Ep.1 คุณหมอ น.พ.วัชระ รัตนชัยสิทธิ์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้กรุณามาช่วยให้ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน กับผู้ชมครับ

Read More

AOPMC 2021: June 4-6, 2021

ขอประชาสัมพันธ์ประชุมโรคพาร์กินสันและโรคทางการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ ลงทะเบียนฟรี

Read More

การใช้ยาแผ่นแปะ rotigotine

คลิปวิธีการใช้ยาแผ่นแปะ rotigotine ที่ถูกต้อง จัดทำโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**ผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น**

Read More

RBD and rapid eye movement sleep without atonia in Parkinson’s disease

ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัดคลิปอธิบายงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังกัน

Read More

THE EFFICACY OF TELECONSULTATION FOR MANAGEMENT OF MOVEMENT DISORDERS IN THAILAND

พ.ญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย movement Disorders แบบ teleconsultation ในยุค new normal และจะได้นำเสนอผลงานในงาน MDS Virtual congress 2021

Read More