ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

MDS-AOS Basic Science Summer School

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมดีๆ อีก 1 งานค่ะ
ขอเชิญ แพทย์ผู้สนใจ งานประชุม วิชาการ MDS summer school รูป แบบ Virtual ในวันที่ 7-8 สค นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนความรู้ทาง Basic science ที่เกี่ยวกับ movement disorders ต่างๆ

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 2564 เป็นวันสุดท้าย