ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Management of motor fluctuations and…

Admin 13 Aug 2021

https://youtu.be/o1x7qytJ8jw

Read More

MDS-AOS Basic Science Summer School

Admin 31 Jul 2021

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมดีๆ อีก 1 งานค่ะขอเชิญ แพทย์ผู้สนใจ งานประชุม วิชาการ MDS summer school รูป แบบ Virtual ในวันที่ 7-8 สค นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนความรู้ทาง Basic...

Read More

MDS EDUCATION ROADMAP

Admin 10 Jul 2021

แนวทางการศึกษาทางด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับประสาทแพทย์และอายุรแพทย์ที่สนใจ โดยสมาคมประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความผิดปกตินานาชาติ (INTER NATIONAL MOVEMENT DISORDERS SOCIETY) Click here

Read More

Sleep related movement disorders: From…

Admin 16 Jun 2021

📍ประชาสัมพันธ์ งานประชุม Online ที่น่าสนใจมากๆ อีก 1 งาน Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment ในวันที่ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ...

Read More

Objective vowel sound characteristics and…

Admin 16 Jun 2021

Objective vowel sound characteristics and their relationship with motor dysfunction in Asian Parkinson’s disease patients  คนไข้พาร์กินสัน (PD) จำนวน 90% จะมีความผิดปกติของการพูด...

Read More
ep1

‘เสวนาพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้’ Ep.1 “เป็นโรคพาร์กินสัน…

Admin 04 Jun 2021

https://youtu.be/LGOKwL0Dxx8 เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม

Read More

AOPMC 2021: June 4-6, 2021

Admin 25 May 2021

https://youtu.be/G4vjB8-P1qs Join Us at the 2021 Virtual AOPMC

Read More

RBD and rapid eye movement…

Admin 24 May 2021

https://youtu.be/2UNKq1nwbqI

Read More

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON’S DISEASE…

Admin 18 May 2021

https://www.mdscongress.org/Congress-2021.htm

Read More