ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Contact Us

Our Address:

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง-บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10320 โทร.(662) 716-5901 Fax. (662) 716-6004

The neurological society of Thailand

7th floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand. Tel.(662) 716-5901 Fax. (662) 716-6004

Email: contact@movementdisordersthailand.org