ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

The differences in clinical characteristics and natural history between essential tremor and essential tremor plus

บทความวิจัยโดย รศ.ประวีณ โล่ห์เลขา Essential tremor (ET) โรคง่าย ๆ เหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริง ๆ นั้นไม่ง่ายเลย แม้จะมีคำว่า essential แต่กลับเป็นสิ่งที่เรารู้และมีข้อมูลกับโรคนี้น้อยมาก

Read More

Objective vowel sound characteristics and their relationship with motor dysfunction in Asian Parkinson’s disease patients

การศึกษาเสียงคนไข้โรคพาร์กินสันชาวไทย เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความรุนแรงของโรค และการเคลื่อนไหวทางกาย โดยนักศึกษาปริญญาเอก Biomedical Engineering Programme คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Read More

RBD and rapid eye movement sleep without atonia in Parkinson’s disease

ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัดคลิปอธิบายงานวิจัยที่น่าสนใจให้ฟังกัน

Read More

Parkinsonism hyperpyraexia syndrome in Parkinson’s disease patients undergoing deep brain stimulation: An indirect consequence of COVID-19 lockdowns

รายงานเคสผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่เกิดอาการ parkinsonism hyperpyrexia syndrome ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ไว้อย่างน่าสนใจ โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ผศ.พญ.ดร.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล และพญ.ศศิวิมล​ วีร​ะ​เมธี​กุล​ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read More

Helicobacter pylori eradication improves motor fluctuations in advanced Parkinson’s disease patients: A prospective cohort study (HP-PD trial)

Best abstract of the year 2020, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาเกี่ยวกับ การรักษา H.pyrlori กับอาการ motor fluctuatiions ในผู้ป่วย advance Parkinson’s disease โดยรศ.ประวีน โล่ห์เลขา อาจารย์แพทย์สาขาประสาทวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์ และประธานวิชาการชมรมโรคพาร์กินสันไทย ***OPEN ACCESS***

Read More