ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

Movement Disorders in Asia – Past to Present: Genetic Aspects

We would like to invite you to join the online course “Movement Disorders in Asia – Past to Present: Genetic Aspects” to be held on 5th-6th Nov 2021. In this course, you will learn how neurologists in the past discovered new disorders and how they uncovered their genes/pathophysiology.
Many of the speakers were involved in discovering those disorders themselves! We’re sure everyone will benefit from the course.
Apart from that, you will also learn about some genetic disorders more commonly seen in Asia.

Read More

Sleep related movement disorders: From bedside the treatment

📍ประชาสัมพันธ์ งานประชุม Online ที่น่าสนใจมากๆ อีก 1 งาน นะคะ Sleep-related movement disorders: From Bedside to treatment ในวันที่ อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการนอนหลับ และ การเคลื่อนไหวผิดปกติ หลากหลายประเทศ โดยทุก session มี live Q&A session

Read More

AOPMC 2021: June 4-6, 2021

ขอประชาสัมพันธ์ประชุมโรคพาร์กินสันและโรคทางการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ ลงทะเบียนฟรี

Read More