ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

THE EFFICACY OF TELECONSULTATION FOR MANAGEMENT OF MOVEMENT DISORDERS IN THAILAND

พ.ญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย movement Disorders แบบ teleconsultation ในยุค new normal และจะได้นำเสนอผลงานในงาน MDS Virtual congress 2021

Read More