ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

การฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ชมรมโรคพาร์กินสันไทยขอร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ขอเชิญผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทุกคนมาร่วมฉีดวัคซีนกันนะครับ

Read More

‘เสวนาพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้’ Ep.1 “เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม”

Ep.1 คุณหมอ น.พ.วัชระ รัตนชัยสิทธิ์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้กรุณามาช่วยให้ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน กับผู้ชมครับ

Read More

การใช้ยาแผ่นแปะ rotigotine

คลิปวิธีการใช้ยาแผ่นแปะ rotigotine ที่ถูกต้อง จัดทำโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**ผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น**

Read More